Hva betyr det å ha en kolonihage?

Det å ha kolonihage i Sarpsborg er et privilegium, men hva innebærer det egentlig å ha dette
privilegiet?

For det første, betyr det at du må vedlikeholde hage og hytte på en eksemplarisk måte. Vi må alle
bidra til at hagene fremstår som velholdte områder som bærer preg av at vi har arbeidet med å fremstå
så attraktive som mulig. Det innebærer at det ikke er et slaraffenliv du får som kolonist i en av våre
hager.

Det er mye arbeid hele sesongen og utover høst og tidlig vår. Gress må klippes, ugress må fjernes,
blomster og grønnsaker må plantes og vedlikeholdes. Gjødsel, vanning, nedskjæring, høsting av frukt
og grønnsaker er bare noen av aktivitetene du påtar deg som kolonist. I tillegg til alt dette må du stille
opp for felleskapet og bidra til at hagen fungerer optimalt for alle kolonistene og evt besøkende.

Hagen drives på frivillig basis og det er behov flere typer kompetanse. Når det er sagt, er vi i den tro
at alle kan bidra til hagens beste. Enten du er nevenyttig, eller vil prøve å bli det, du er skrivekyndig,
organisasjonsmenneske, IT-kompetent, koordinator, leder, pensjonist m.v. Vi har bruk for alle
grupperinger i hagen.
Vi er som et lite samfunn i kolonihagen og alle må bidra med sitt for at det skal gå rundt.

Når du overtar en parsell forplikter du deg til å bidra med ditt. Enten du tar dine plikttimer i hagen eller
du blir medlem av en komité eller styret. En kolonihage kan ikke kun brukes når det måtte passe deg
best. Du påtar deg en forpliktelse overfor andre mennesker. En kolonihage skal være en fryd for øyet.
Og du, med din hage, er like ansvarlig som alle andre som bor der. Velger du å ikke bruke din
hageparsell skal du gi den til neste mann på lista, dette er din plikt.

Når du vet alt dette og du har akseptert at slik er det, så er det helt topp og kunne kose seg i en
kolonihage med dens plikter å gjøremål. Det er aldeles helt fantastisk å ha en kolonihage, når du
bruker den til det den er beregnet for, vil det vil bare gi deg glede.

Velkommen til 2019 sesongen alle sammen!

 

Svein Odden, leder 2018 / 19