Velkommen til 2018 sesongen!

Nå begynner kvikksølvet å krype oppover på «stokken» og vi ser frem til å ta fatt på 2018 sesongen!

Hjertelig velkommen alle sammen – vi sees!

 

Godt Nyttår!

Godt nyttår alle venner av Borregaards kolonihage! Vi sees igjen i 2018.

Medlemsmøte 14.09.2017

Referat fra medlemsmøte den 14.09.2017

Tilstede på møtet: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,23,25,26,,29

Leder ønsket velkommen til møtet og la frem disse sakene:

Utdeling av vedtekter og ordensregler

Kolonihageforbundet

Triple Tex, nytt regskaps program

Grasrotandelen

Det ble levert ut ordensregler og vedtekter til alle, da mange sikkert har mistet det eller forlagt. Alle må skrive under på mottatt.

Vi har pr d.d meldt oss inn i kolonihage forbundet. Vi betaler for et halvt år i år kr 2900,- / fullt år kr 5800,-

Vi har måttet kjøpe nytt regnskapsprogram, nett basert, vi kan ikke lenger holde på som de gjorde på 50 – tallet lenger. Kostnaden på dette er ca 170,- pr måned.

Vi har nå fått innlemmet kolonihagen i grasrotandelen hos Norsk Tipping. Det betyr at de som tipper lotto eller tipping til Norsk Tipping vil 5 % gå direkte til kolonihagen,

pr nå har vi fått inn ca 2500,-. Vi er nå 13 stk som har lagt inn grasrotandelen til kolonihagen

Gjerdet ble byttet som planlagt på onsdag / torsdag føre dugnaden, ny restaurert port så vi slipper den kjettingen, vi byttet 65 meter gjerde

Det ble valgt komitè for Åpen dag 2018, Det ble Sissel Myrhe, Tom Einar Myrhe og Kjersti Antonsen + en fra styret, kasserer eller leder.

Årsmøte er berammet til 26.04.2018 kl 1800

Vi har også kjøpt inn «snilemiddel » til kr 3000,- som ble lagt ut ved gjerdet mot dynga.

Dugnadsansvarlig mente vi må skjerpe oss når det gjelder luking i grusgangene.

Det kom inn forslag om og dele dugnadsgruppa i to for lettere og fordele arbeidet men dette, ble nedstemt da det sosiale etterpå var viktig.

Kvelden ble avsluttet med bevertning og loddsalg med mange fine gevinster

Vannrestriksjonen

I dag kom vannrestriksjonene i kommunen.

Det er fra i dag 3 juli ikke lov og vanne med spreder og heller ikke med ubetjent slange, dette følger vi så klart opp i kolonihagen

Gjøremål for Åpen Dag den 18 juni

Hytte 7 kjøper inn pølser fra Gilde

Hyttene 11,12,18,23,25,29 vil ha ansvaret for kjøkken og salget ute med disse hyttene som avløsere,

1,3,5 og 8

Hyttene 14 og 16 selger lodd

Hyttene 2,9,17,21,22,27 skal lage 2 liter vaffelrøre hver og steke vafler

Hyttene 10,13,18,20,23,24,26 ordner en gevinst hver til utlodningen, Svein Og Liv ordner med fruktkurv

Innkjøp ellers: Anne Marie ( kass. ) og Svein

Søppel og søppelsekker hytte 20, før og under arr.

Tilrette legge for sitteplasser og bord, hyttene 4,6,15,16,19,20,28

Kvitteringer for utlegg leveres kass får og få igjen for utlegg

Alle møter kl 10 på søndag for forberedelser

og alle er med på opprydding etterpå

 

Anne Basken tlf.: 418 53 529

Laila Wilhelmsen 414 17 164

Kjersti Antonsen 915 32 051

Fellesarbeid (dugnad)

Dugnad i hagen onsdag den 7 juni kl 18.00, pølser og brød serveres etter dugnaden

Dugnad i hagen onsdag den 28. juni kl 18.00

Dugnad 14 september kl. 18.00, servering + medlemsmøte

Hva kreves av en kolonist?

 

En kolonihage er et lite samfunn hvor vi bor tett i tett. Her er ingen store villahager, men små parseller med små hytter.

Så snart været tillater det på våren, lever vi det mest av vårt kolonihageliv ute i våre små hager. Gjensidig respekt og toleranser er derfor viktig for alles trivsel. For å kunne drive en kolonihage må kostnader holdes på et minimum.

Dette medfører at alle må delta i ulike former for fellesarbeid.
Vi vedlikeholder selv våre egne fellesarealer, vasker forsamlingshus, sanitæranlegg og utfører nødvendige reparasjoner.

Hva skjer i år?

Vannet slås på onsdag 5. april 2017.

Årsmøte er berammet til torsdag 27. april kl 18:00.

Vannet stenges søndag 15. oktober 2017.

Åpen dag har blitt satt til søndag den 18.juni kl 12 – 15