Hva betyr det å ha en kolonihage?

Det å ha kolonihage i Sarpsborg er et privilegium, men hva innebærer det egentlig å ha dette
privilegiet?

For det første, betyr det at du må vedlikeholde hage og hytte på en eksemplarisk måte. Vi må alle
bidra til at hagene fremstår som velholdte områder som bærer preg av at vi har arbeidet med å fremstå
så attraktive som mulig. Det innebærer at det ikke er et slaraffenliv du får som kolonist i en av våre
hager.

Det er mye arbeid hele sesongen og utover høst og tidlig vår. Gress må klippes, ugress må fjernes,
blomster og grønnsaker må plantes og vedlikeholdes. Gjødsel, vanning, nedskjæring, høsting av frukt
og grønnsaker er bare noen av aktivitetene du påtar deg som kolonist. I tillegg til alt dette må du stille
opp for felleskapet og bidra til at hagen fungerer optimalt for alle kolonistene og evt besøkende.

Hagen drives på frivillig basis og det er behov flere typer kompetanse. Når det er sagt, er vi i den tro
at alle kan bidra til hagens beste. Enten du er nevenyttig, eller vil prøve å bli det, du er skrivekyndig,
organisasjonsmenneske, IT-kompetent, koordinator, leder, pensjonist m.v. Vi har bruk for alle
grupperinger i hagen.
Vi er som et lite samfunn i kolonihagen og alle må bidra med sitt for at det skal gå rundt.

Når du overtar en parsell forplikter du deg til å bidra med ditt. Enten du tar dine plikttimer i hagen eller
du blir medlem av en komité eller styret. En kolonihage kan ikke kun brukes når det måtte passe deg
best. Du påtar deg en forpliktelse overfor andre mennesker. En kolonihage skal være en fryd for øyet.
Og du, med din hage, er like ansvarlig som alle andre som bor der. Velger du å ikke bruke din
hageparsell skal du gi den til neste mann på lista, dette er din plikt.

Når du vet alt dette og du har akseptert at slik er det, så er det helt topp og kunne kose seg i en
kolonihage med dens plikter å gjøremål. Det er aldeles helt fantastisk å ha en kolonihage, når du
bruker den til det den er beregnet for, vil det vil bare gi deg glede.

Velkommen til 2019 sesongen alle sammen!

 

Svein Odden, leder 2018 / 19

Velkommen til 2018 sesongen!

Nå begynner kvikksølvet å krype oppover på «stokken» og vi ser frem til å ta fatt på 2018 sesongen!

Hjertelig velkommen alle sammen – vi sees!

 

Godt Nyttår!

Godt nyttår alle venner av Borregaards kolonihage! Vi sees igjen i 2018.

Medlemsmøte 14.09.2017

Referat fra medlemsmøte den 14.09.2017

Tilstede på møtet: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,23,25,26,,29

Leder ønsket velkommen til møtet og la frem disse sakene:

Utdeling av vedtekter og ordensregler

Kolonihageforbundet

Triple Tex, nytt regskaps program

Grasrotandelen

Det ble levert ut ordensregler og vedtekter til alle, da mange sikkert har mistet det eller forlagt. Alle må skrive under på mottatt.

Vi har pr d.d meldt oss inn i kolonihage forbundet. Vi betaler for et halvt år i år kr 2900,- / fullt år kr 5800,-

Vi har måttet kjøpe nytt regnskapsprogram, nett basert, vi kan ikke lenger holde på som de gjorde på 50 – tallet lenger. Kostnaden på dette er ca 170,- pr måned.

Vi har nå fått innlemmet kolonihagen i grasrotandelen hos Norsk Tipping. Det betyr at de som tipper lotto eller tipping til Norsk Tipping vil 5 % gå direkte til kolonihagen,

pr nå har vi fått inn ca 2500,-. Vi er nå 13 stk som har lagt inn grasrotandelen til kolonihagen

Gjerdet ble byttet som planlagt på onsdag / torsdag føre dugnaden, ny restaurert port så vi slipper den kjettingen, vi byttet 65 meter gjerde

Det ble valgt komitè for Åpen dag 2018, Det ble Sissel Myrhe, Tom Einar Myrhe og Kjersti Antonsen + en fra styret, kasserer eller leder.

Årsmøte er berammet til 26.04.2018 kl 1800

Vi har også kjøpt inn «snilemiddel » til kr 3000,- som ble lagt ut ved gjerdet mot dynga.

Dugnadsansvarlig mente vi må skjerpe oss når det gjelder luking i grusgangene.

Det kom inn forslag om og dele dugnadsgruppa i to for lettere og fordele arbeidet men dette, ble nedstemt da det sosiale etterpå var viktig.

Kvelden ble avsluttet med bevertning og loddsalg med mange fine gevinster

Vannrestriksjonen

I dag kom vannrestriksjonene i kommunen.

Det er fra i dag 3 juli ikke lov og vanne med spreder og heller ikke med ubetjent slange, dette følger vi så klart opp i kolonihagen

Gjøremål for Åpen Dag den 18 juni

Hytte 7 kjøper inn pølser fra Gilde

Hyttene 11,12,18,23,25,29 vil ha ansvaret for kjøkken og salget ute med disse hyttene som avløsere,

1,3,5 og 8

Hyttene 14 og 16 selger lodd

Hyttene 2,9,17,21,22,27 skal lage 2 liter vaffelrøre hver og steke vafler

Hyttene 10,13,18,20,23,24,26 ordner en gevinst hver til utlodningen, Svein Og Liv ordner med fruktkurv

Innkjøp ellers: Anne Marie ( kass. ) og Svein

Søppel og søppelsekker hytte 20, før og under arr.

Tilrette legge for sitteplasser og bord, hyttene 4,6,15,16,19,20,28

Kvitteringer for utlegg leveres kass får og få igjen for utlegg

Alle møter kl 10 på søndag for forberedelser

og alle er med på opprydding etterpå

 

Anne Basken tlf.: 418 53 529

Laila Wilhelmsen 414 17 164

Kjersti Antonsen 915 32 051

Fellesarbeid (dugnad)

Dugnad i hagen onsdag den 7 juni kl 18.00, pølser og brød serveres etter dugnaden

Dugnad i hagen onsdag den 28. juni kl 18.00

Dugnad 14 september kl. 18.00, servering + medlemsmøte

Hva kreves av en kolonist?

 

En kolonihage er et lite samfunn hvor vi bor tett i tett. Her er ingen store villahager, men små parseller med små hytter.

Så snart været tillater det på våren, lever vi det mest av vårt kolonihageliv ute i våre små hager. Gjensidig respekt og toleranser er derfor viktig for alles trivsel. For å kunne drive en kolonihage må kostnader holdes på et minimum.

Dette medfører at alle må delta i ulike former for fellesarbeid.
Vi vedlikeholder selv våre egne fellesarealer, vasker forsamlingshus, sanitæranlegg og utfører nødvendige reparasjoner.