Hva skjer i år?

Vannet slås på onsdag 5. april 2017.

Årsmøte er berammet til torsdag 27. april kl 18:00.

Vannet stenges søndag 15. oktober 2017.

Åpen dag har blitt satt til søndag den 18.juni kl 12 – 15