Gjøremål for Åpen Dag den 18 juni

Hytte 7 kjøper inn pølser fra Gilde

Hyttene 11,12,18,23,25,29 vil ha ansvaret for kjøkken og salget ute med disse hyttene som avløsere,

1,3,5 og 8

Hyttene 14 og 16 selger lodd

Hyttene 2,9,17,21,22,27 skal lage 2 liter vaffelrøre hver og steke vafler

Hyttene 10,13,18,20,23,24,26 ordner en gevinst hver til utlodningen, Svein Og Liv ordner med fruktkurv

Innkjøp ellers: Anne Marie ( kass. ) og Svein

Søppel og søppelsekker hytte 20, før og under arr.

Tilrette legge for sitteplasser og bord, hyttene 4,6,15,16,19,20,28

Kvitteringer for utlegg leveres kass får og få igjen for utlegg

Alle møter kl 10 på søndag for forberedelser

og alle er med på opprydding etterpå

 

Anne Basken tlf.: 418 53 529

Laila Wilhelmsen 414 17 164

Kjersti Antonsen 915 32 051