Historie

Et utdrag fra starten  ……

27 april 1925 ble det holdt et orienteringsmøte i Folkets Hus i Sarpsborg. Temaet var kolonihage. Fru generaldirektør Ellen Wessel var drivkraften bak en slik etablering for ansatte ved borregaard.

A/S Borregaard direktion, som det het den gang, hadde sagt seg villig til og leie ut et område på Opsund som skulle romme 29 parseller, hver på 240m2. Leien ble satt til 10 kroner pr parsel pr år.

Konstituering: 14. mai 1925 ble det holdt konstituerende generalforsamling i B – salen på Folkets Hus. Leiekontrakten med Borregaard ble referert. I § 1 fremgår at : leieformålet begynder april 1925 og varer 5 år til april flyttetid 1930. Borregaard  er dog berettiget til at ta grunden helt eller delvis tilbake for mulig behov, og har i dette tilfælde parsellhaverens ret til at ta med sig sine eiendele såsom trær og planter etc.Likeledes er Borregaard berettiget til, uten erstatning at ta grunnen tilbake, hvis den stipulerte leieavgift ikke i rette tid betales, eller hvis foretakende ikke fremmes overensstemmende med forutsetningene, eller hvis det skjermisbruk eller uorden som gir berettiget grund til klage.

I § 2 settes grunnavgiften til 10 kr pr parsell. Om det ønskes hus på parsellen skal det oppføres av Borregaard. Prisen for den største  ( ca 14 m2 ) hustypen ble satt til 500 kroner, de mindre hyttene ( ca 11m2 ) kostet 400. Pengene kunne betales i avdrag. Hyttene kunne også leies mot en leieavgift på 5 % av kjøpesummen