Hva skjer i år?

Vannet er slått på for toalettene. Vannet i hagen blir slått på i begynnelsen av april.

Årsmøte er berammet til (foreløpig) til tirsdag 19. mai kl 18:00.

Åpne dager er foreløpig utsatt på ubestemt tid pga Corona.

Nytt kjøkken på medlemshuset blir montert i uke 13.