Informasjon

Fellesarbeid (dugnad)

Her planen for inneværende år, godkjent på årsmøte

1 Ferdigstille pappen på uthuset

2 Male flaggstang

3 Kappe ned gammelt gjerde bak huset

4 Kjøpe inn et lass med grus, ca 10 tonn

5 Vaske og male Huset, nord og vest vegg til å begynne med

6 Male vinduer utvendig på de samme sidene

7 Ellers forefallende arbeid som kommer utover våren

Vi håper på i år og gjennomføre Åpen dag, Søndag den 18 juni kl 12 – 15

så sett av denne søndagen i kalenderen

Blomstersalget skal i år utføres av Holmen s blomster og staudesalg, vi prøver dette en gang og ser om gjestene vil like dette opplegget.

Styret har bestemt at alle i styret skal gjennomføre befaringen av hytter og parseller fra i år

Vi legger opp til 2 – 3 dugnader med etter følgende medlemsmøter med bespisning og evt loddsalg

 

Emne nr 2

Her kan man fylle på med annen informasjon om et annet tema.

 

Emne nr 3 

Osv…