Medlemsmøte 14.09.2017

Referat fra medlemsmøte den 14.09.2017

Tilstede på møtet: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,23,25,26,,29

Leder ønsket velkommen til møtet og la frem disse sakene:

Utdeling av vedtekter og ordensregler

Kolonihageforbundet

Triple Tex, nytt regskaps program

Grasrotandelen

Det ble levert ut ordensregler og vedtekter til alle, da mange sikkert har mistet det eller forlagt. Alle må skrive under på mottatt.

Vi har pr d.d meldt oss inn i kolonihage forbundet. Vi betaler for et halvt år i år kr 2900,- / fullt år kr 5800,-

Vi har måttet kjøpe nytt regnskapsprogram, nett basert, vi kan ikke lenger holde på som de gjorde på 50 – tallet lenger. Kostnaden på dette er ca 170,- pr måned.

Vi har nå fått innlemmet kolonihagen i grasrotandelen hos Norsk Tipping. Det betyr at de som tipper lotto eller tipping til Norsk Tipping vil 5 % gå direkte til kolonihagen,

pr nå har vi fått inn ca 2500,-. Vi er nå 13 stk som har lagt inn grasrotandelen til kolonihagen

Gjerdet ble byttet som planlagt på onsdag / torsdag føre dugnaden, ny restaurert port så vi slipper den kjettingen, vi byttet 65 meter gjerde

Det ble valgt komitè for Åpen dag 2018, Det ble Sissel Myrhe, Tom Einar Myrhe og Kjersti Antonsen + en fra styret, kasserer eller leder.

Årsmøte er berammet til 26.04.2018 kl 1800

Vi har også kjøpt inn «snilemiddel » til kr 3000,- som ble lagt ut ved gjerdet mot dynga.

Dugnadsansvarlig mente vi må skjerpe oss når det gjelder luking i grusgangene.

Det kom inn forslag om og dele dugnadsgruppa i to for lettere og fordele arbeidet men dette, ble nedstemt da det sosiale etterpå var viktig.

Kvelden ble avsluttet med bevertning og loddsalg med mange fine gevinster