Om Borregaards Kolonihage


Borregaards Kolonihage er i 2017 blitt medlem
av Norsk Kolonihageforbund

 

Styret består i dag av
Svein Odden – leder (tlf 906 84 711)

Ragnar Henriksen – nestleder
Magdalena B. Jansen    – sekretær
Anne Marie Lahn Johannessen   – kasserer
Inez Norberg – styremedlem
Kari Kingsrød – 1. vara
Ann Kristin Henriksen – 2. vara