Om Borregaards Kolonihage


Borregaards Kolonihage er fra og med 2017 blitt medlem
av Norsk Kolonihageforbund

 

Styret består i dag av
Svein Odden – leder (tlf 906 84 711)

Ragnar Henriksen – nestleder
Tove Helgesen – sekretær
Anne Marie Lahn Johannessen – kasserer
Torill Waage – styremedlem