Om Borregaards Kolonihage


Borregaards Kolonihage er i 2017 blitt medlem
av Norsk Kolonihageforbund

 

Styret består i dag av
Svein Odden – leder (tlf 906 84 711)

Ragnar Henriksen – nestleder
Freddy Antonsen    – sekretær
Anne Marie Lahn Johannessen   – kasserer
Sissel Myrhe  – styremedlem
Inez Norberg – vara