Søk om parsell

Legg inn søknad om parsell i Borregaards Kolonihage på denne siden.

Først litt informasjon
Ansatte ved Borregaard har 1. prioritet på tildeling av parsell i Borregaards Kolonihage. Det er også et krav om at du har bostedsadresse i Sarpsborg kommune på tildelingstidspunktet for å bli tildelt parsell.

Kostnader ved vedlikehold av hytte og hage må leietager bekoste selv. Kostnader ved strøm til
egen hytte kommer i tillegg ved måler avlesning hvert år.

Alle kolonister er forpliktet til å delta på 2 – 3 dugnader i året.

Hvert år man ønsker å stå på venteliste koster 100,- som faktureres innen 12 mnd. Betaler man ikke denne avgiften strykes man fra ventelisten.

Kjenner du pr. d.d noen som har parsell i Borregaards Kolonihage? Hvis ja, fyll ut navn på vedkommende her.