Søk om parsell

Legg inn søknad om parsell i Borregaards Kolonihage på denne siden.

Først litt informasjon og krav ifm tildeling
Det må opplyses om hvordan man bor og prioriteringen ved å ta inn nye er:
1. prioritet for de som bor i blokkleilighet
2. prioritet for de i rekkehus
Bor man i enebolig på tildelingstidspunktet blir man strøket fra listen og neste på listen får tilbud.

Det er også et krav om at du har bostedsadresse i Sarpsborg kommune på tildelingstidspunktet for å bli tildelt parsell.
I tillegg har ansatte ved Borregaard prioritet på tildeling av parsell i før bostedstype blir evaluert.

 

Kostnader
Kostnader ved vedlikehold av hytte og hage må leietager bekoste selv. Kostnader ved strøm til
egen hytte kommer i tillegg ved måler avlesning hvert år.

Alle kolonister er forpliktet til å delta på 2 – 3 dugnader i året.

Hvert år man ønsker å stå på venteliste koster 100,- som faktureres innen 12 mnd. Betaler man ikke denne avgiften strykes man fra ventelisten.

Kjenner du pr. d.d noen som har parsell i Borregaards Kolonihage? Hvis ja, fyll ut navn på vedkommende her.