Velkommen til en litt spesiell 2020 sesong!

Vi er inne i en spesiell og ekstraordinær tid. Likevel ønsker vi velkommen til 2020 sesongen i Borregaards Kolonihage.
Når det er sagt vil styret samtidig få minne om de svært viktig forhåndsreglene man må ta nå om dagen:

Vi håper tingenes tilstand vil normalisere seg så raskt som mulig og ber folk vise forsiktighet og hensyn.

Med ønske om en fin sommer!
-styret